Το αρχιτεκτονικό γραφείο PLANEA μπορεί να αναλάβει την ένταξη της κατοικίας σας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» από την 1η ενεργειακή επιθεώρηση μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, προτείνοντας σας ταυτόχρονα τις βέλτιστες λύσεις για το κτίριο σας.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάστε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος.