ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο PLANEA αναλαμβάνει τη μελέτη νέων κτιρίων κατοικιών, γραφείων και εμπορικών δραστηριοτήτων κάθε κλίμακας. Μέσω της συνεργασίας μας με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, μας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε άμεσες και ποιοτικές λύσεις σε οποιαδήποτε κατασκευή, με συνέπεια και αρτιότητα στο αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται πλήρως αλλά και να ελέγχει την κατασκευή σε οποιοδήποτε στάδιο, από την αρχική μελέτη μέχρι την τελική παράδοση του έργου.

architektonikografeio

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Στο αρχιτεκτονικό γραφείο PLANEA, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα του εσωτερικού χώρου των κτιρίων. Είτε πρόκειται για νέο κτίριο είτε για ανακαίνιση, μπορούμε να συμβάλλουμε στη μεταμόρφωση του χώρου σας σε ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης. Στοχεύοντας στη λειτουργικότητα και τη διευκόλυνση των χρηστών, σχεδιάζουμε εσωτερικούς χώρους υψηλής αισθητικής, σύμφωνα με τις νέες τάσεις στη διακόσμηση, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά, τεχνικές και αντικείμενα που ταιριάζουν με τη λειτουργία του χώρου και την ιδιοσυγκρασία των ιδιοκτητών.

Η αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου παρουσιάζεται σε κατόψεις και σε τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά σχέδια. Αφού συμφωνηθούν οι εργασίες που θα εκτελεστούν και το αναλυτικό κόστος, προχωράμε στην ανακαίνιση του χώρου, με τα έμπειρα συνεργεία που διαθέτουμε και με δική μας επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Στις υπηρεσίες που παρέχουμε σε κάθε ανακαίνιση, περιλαμβάνεται η διακοσμητική πρόταση του χώρου, καθώς και μια έρευνα αγοράς για την εύρεση υλικών και αντικειμένων, με στόχο να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού επίπλων, κουζίνας κτλ. και η κατασκευή τους από έμπειρο συνεργάτη μας.

architektonikografeio

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σχεδιασμός κτιρίων με γνώμονα το περιβάλλον, αποτελεί βασική φιλοσοφία του αρχιτεκτονικού μας γραφείου. Ένας σχεδιασμός ο οποίος βασίζεται στο γεγονός ότι η φύση αλλά και ο άνθρωπος ανέχονται αλλαγές μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό, χωρίς να υφίστανται μη αναστρέψιμες βλάβες.

Στόχος μας είναι ένας διάλογος μεταξύ της αισθητικής και μιας αρχιτεκτονικής προσαρμοσμένης στις κλιματικές συνθήκες, όπου κατά το σχεδιασμό η συνολική ζήτηση ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και φυσικά φαινόμενα του κλίματος, με το λιγότερο δυνατό κόστος.

meletes

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών από το γραφείο μας ξεκινάει από την σύλληψη της πρώτης ιδέας και την προμελέτη, προχωρεί στον σχεδιασμό και μπορεί να φτάσει μέχρι και την λεπτομερή μελέτη εφαρμογής που θα ενσωματώνει κι όλες τις μελέτες των υπόλοιπων ειδικοτήτων.

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο PLANEA μπορεί να παρέχει κατά παραγγελία τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά σχέδια (3d renders) σε πελάτες που θέλουν να έχουν μια εικόνα του χώρου τους πριν υλοποιηθεί ή σε επαγγελματίες του χώρου που ενδιαφέρονται να παρέχουν αυτή την υπηρεσία σε δικούς τους πελάτες.

architektonikografeio
meletes

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η άδεια δόμησης εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και είναι απαραίτητη για την έναρξη και την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Έτσι, η άδεια δόμησης απαιτείται τόσο για την ανέγερση νέας οικοδομής όσο και για προσθήκες κατασκευών, αλλά ακόμη και για επισκευαστικές εργασίες και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων. Επίσης, είναι απαραίτητη και για την αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο PLANEA αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την έκδοση και διεκπεραίωση αδειών δόμησης για όλους τους τύπους κτιρίων, όπως κατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, ειδικά κτίρια, βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κ.α.

Αναλαμβάνουμε, επίσης, την έκδοση και διεκπεραίωση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία απαιτείται για εργασίες όπως τοποθέτηση περιφράξεων, επισκευές όψεων και κτιρίων, αντικατάσταση και επισκευή στέγης, κατασκευή πέργκολας, κατασκευή τζακιού και καπνοδόχου, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, συνένωση χώρων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, μικρές διαμορφώσεις ακαλύπτου, κ.α.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Βάσει του Ν.4495/2017 που αφορά στην Τακτοποίηση Αυθαιρέτων δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, οι οποίοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητο τους, καταβάλλοντας το πρόστιμο αυθαιρέτων που τους αντιστοιχεί.

Σύμφωνα με τον Ν.4495/17 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, μεταβίβαση, πώληση ή προσημείωση ακινήτου σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί σε αυτό αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις. Με την ένταξη ενός ακινήτου στον παραπάνω Νόμο, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από πολεοδομικά βάρη για 30 χρόνια ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και η διατήρηση της κατασκευής επ’ αόριστον.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο PLANEA, έχοντας συνεργάτες με πολυετή εμπειρία σε θέματα και υποθέσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, μπορεί να εγγυηθεί την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, του Ν.4495/17 και την έγκυρη υποβολή δηλώσεων αυθαιρέτων.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων αποτελεί παράλληλο άξονα της δραστηριότητας μας. Με πελάτες όπως μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων, οι πιστοποιημένοι συνεργάτες μας είναι σε θέση να παρέχουν εκθέσεις εκτιμήσεων για όλα τα είδη των ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή & Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα. Οι εκθέσεις εκτίμησης σε κάθε περίπτωση βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, συνοδεύονται με προτάσεις στρατηγικών ανάπτυξης & αξιοποίησης της εξεταζόμενης ακίνητης περιουσίας και διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση, ώστε αν απαιτηθεί να προσαρτώνται σε ενδεχόμενες δικαστικές εμπλοκές ή διεκδικήσεις.

Τα μέλη της ομάδας μας είναι πιστοποιημένα από την PeopleCert, το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η συγκεκριμένη Οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο.

Ενεργειακή μελέτη, είναι η μελέτη που συντάσσεται κατά το αρχικό στάδιο σύνταξης των μελετών του κτιρίου, παράλληλα και σε σύνδεση με την αρχιτεκτονική και την ηλεκτρομηχανολογική. Αποβλέπει στην εξασφάλιση μειωμένων αναγκών του κτιρίου σε φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη μέσα από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρήσης των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ενεργειακή μελέτη απεικονίζει την θεωρητική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, με σκοπό τη διασφάλιση της ένταξης του νέου κτιρίου τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Απώτερος επιθυμητός στόχος (σύμφωνα με τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η επίτευξη πλήρους ενεργειακής αυτονομίας κάθε νέου κτιρίου και η εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών του από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

architektonikografeio

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ) κάθε ακίνητο αποκτά «ενεργειακή ταυτότητα», δηλαδή αποτυπώνονται τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά και κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η) η οποία το χαρακτηρίζει ως λιγότερο ή περισσότερο ενεργοβόρο ως προς το περιβάλλον. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης – χρήστης δέχεται χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοση, ώστε να χαρακτηριστεί ως κτήριο υψηλότερης ενεργειακής κατάταξης μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα για ψύξη, θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

Το ΠΕΑ ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια εκτός από τις εξής κατηγορίες: μνημεία, διατηρητέα, χώροι λατρείας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια, προσωρινής χρήσης κτήρια που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτήρια αγροτικών χρήσεων.

Για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ αναγράφεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο. Επιπλέον, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

Το κόστος των Π.Ε.Α διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση του ακινήτου, τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στοιχείων από τον ιδιοκτήτη και είναι σύμφωνο με τις τιμές της αγοράς.

* Από την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 για την υποβολή μιας ενεργειακής επιθεώρησης απαιτείται η πληρωμή παραβόλου αξίας 5 ευρώ για ακίνητα έως και 250 τ.μ., αξίας 10 ευρώ για ακίνητα από 250 τ.μ. έως και 1000 τ.μ. και αξίας 30 ευρώ για ακίνητα άνω των 1.000 τ.μ.. Τα παράβολα αυτά βαρύνουν τον υπόχρεο (ιδιοκτήτη) και ωφελούμενο από το ΠΕΑ και πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο PLANEA μπορεί να αναλάβει την ένταξη της κατοικίας σας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» από την 1η ενεργειακή επιθεώρηση μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, προτείνοντας σας ταυτόχρονα τις βέλτιστες λύσεις για το κτίριο σας.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάστε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος.